Contributie

In onderstaande tabel staan de tarieven voor het clublidmaatschap van Pallós zoals die voor het jaar 2019 en daarna zijn vastgesteld. Daarnaast betaalt u ook het lidmaatschap voor de Nederlandse schermbond, de KNAS.

 Regulier volwassen lid
€ 165,-
 Studentlid € 145,-
 Jeugdlid (13-20) € 136,-
 Jeugdlid (t/m 12) € 110,-
 U-paslid € 82,50
 Postbuslid € 20,-
 Beginner (volwassen)*€ 95,-
 Beginner (jeugd)*€ 125,-

De KNAS-tarieven zijn voor 2019 gelijk aan: €58,50 voor volwassen en €29,25 voor jeugdleden. Pallós werkt met automatische incasso's. De inning van bovengenoemde gelden vindt in principe plaats door middel van zes of minder automatische incasso’s op de eerste dinsdag van desbetreffende maand. De contributie voor de volwassenenbeginnerscursus wordt in één keer, voor aanvang van de cursus overgeboekt.

Opzeggingen voor het komende jaar dienen voor 1 december aan het secretariaat van Pallos doorgegeven of gemaild te worden en wel aan secretaris@pallos.nl met een cc naar penningmeester@pallos.nl.

* Deze tarieven zijn geen contributiegelden, maar cursuskosten, na de beginnerscursus wordt een volledig lidmaatschap aangeboden, cursusgelden en contributiegelden zijn niet van elkaar aftrekbaar.