Contributie

In onderstaande tabel staan de tarieven voor het clublidmaatschap van Pallós zoals die op de ALV van begin 2016 voor het jaar 2017 zijn vastgesteld. Daarnaast betaalt u ook het lidmaatschap voor de Nederlandse schermbond, de KNAS.

 Regulier volwassen lid
€ 165,-
 Studentlid € 145,-
 Jeugdlid (13-20) € 136,-
 Jeugdlid (t/m 12) € 110,-
 U-paslid € 82,50
 Postbuslid € 20,-
 Beginner (volwassen)*€ 95,-
 Beginner (jeugd)*€ 125,-

De KNAS-tarieven zijn voor 2017 gelijk aan: €57,50 voor volwassen en €28,75 voor jeugdleden. Pallós werkt met automatische incasso's. De inning van bovengenoemde gelden vindt in principe plaats door middel van vier automatische incasso’s op de volgende data: eind maart 2017 de KNAS contributie, eind april 3/10-de van de Pallos contributie, eind juni 3/10-de en ten slotte eind september de resterende 4/10-de van de Pallos contributie.

Opzeggingen voor het komende jaar dienen voor 15 december aan het secretariaat van Pallos doorgegeven of gemailed te worden en wel aan secretaris@pallos.nl met een cc naar penningmeester@pallos.nl.

* Deze tarieven zijn geen contributiegelden, maar cursuskosten, na de beginnerscursus wordt een volledig lidmaatschap aangeboden, cursusgelden en contributiegelden zijn niet van elkaar aftrekbaar.