Regels

De edities van de statuten en het huishoudelijk reglement zoals die via de links hieronder te vinden zijn, zijn de geldige versies. Oudere en nieuwere versies gelden niet.

Betreffende de regels van het schermen houdt Pallós de reglementen zoals de K.N.A.S. die ook aanhoudt aan.

Pallós en al haar leden dienen zich aan de onderstaande regels regels te houden.


Inzage regels

Interne organisatie

Schermregels