Bestuur

Het bestuur van Pallós zet zich dagelijks in om de vereniging zo soepel mogelijk te laten draaien. Met vragen kun je altijd bij één van de bestuursleden terecht.

Melle L. Berg

Voorzitter

voorzitter@pallos.nl

06-37 32 47 38

David van der Giessen

Secretaris

secretaris@pallos.nl info@pallos.nl

06-83 32 11 24

Javier Noomen

Penningmeester

penningmeester@pallos.nl

06-10 79 54 02

Patrick van der Poll

Bestuurslid demo's en workshops

patrick@pallos.nl

06-51 51 02 51

Ereleden en leden van verdienste

Pallós heeft twee ereleden en twee leden van verdienste.

Ereleden:

  • Kees Prins, jarenlang hoofdtrainer van Pallós

  • Gert Camfferman, mede-opdrichter en vrijwilliger van het eerste uur


Leden van verdienste

  • Matthijs de Vries

  • Lizi Vermaas

Statuten en huishoudelijk reglement

Het bestuur van Pallós hecht veel belang aan de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Om deze statuten voor alle leden toegankelijk te maken, zijn deze hieronder beschikbaar.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Donaties

Schermvereniging Pallós stelt alle donaties zeer op prijs.

Ons rekeningnummer is NL72 ABNA 0558 8794 11

Wilt u vaste donateur worden? Stuur een mail naar penningmeester@pallos.nl