Handige Links voor Subsidies of MAteriaal

U-PAS

U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de contributie (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de contributie volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.

Leergeld Nederland

U kunt een beroep doen bij Leergeld als uw kind niet mee kan doen aan school- sport- en cultuuractiviteiten. Bijvoorbeeld het schoolreisje op de basisschool, een laptop en buitenlandse reis op het voortgezet onderwijs, zwemles, muziekles en/of een scoutingkamp.
Deze stitching gaat per gemeente, elke stichting gemeente afdeling heeft haar eigen voorwaarden. Staat er geen directe link van je gemeente neem contact op met Leergeld Nederland of zoek op het internet met zoekterm "Leergeld [naam van je gemeente]".

Paul Verweel Sportfonds

Paul Verweel Sportfonds vinden dat alle jeugd in Utrecht moet kunnen sporten. Daarom kunnen kinderen met een U-pas bij het Paul Verweel Sportfonds een aanvraag doen om sportkleding en sportmateriaal aan te schaffen. Op deze manier maken wij sporten toegankelijk!

Jeugdfonds sport en cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met de sport

Volwassenenfonds sport en cultuur

Het Volwassenenfonds is een initiatief ontstaan uit én met de steun van de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. De ambitie van de Alliantie is dat iedere Nederlander een leven lang moet kunnen sporten en bewegen.

Schermmateriaal aanschaffen

Schermmateriaal is op bijna alle schermtoernooien te koop. Buiten toernooien om, is het ook mogelijk om online materiaal aan te schaffen. Let bij het kopen van materiaal altijd op het FIE-keurmerk.

Schermmateriaal is in Nederland

gemakkelijk verkrijgbaar bij: