Ook lid worden van schermvereniging Pallós?

Heeft u al ervaring met de schermsport? Dan kunt u een mail sturen naar secretaris@pallos.nl met het inschrijfformulier met vermelding van de training/groep waar u interesse in heeft.
Onze secretaris kan u voorzien van meer informatie.

Beginnerscursus en Toneelschermen

Heeft u interesse in één van onze cursussen voor volwassen? Stuur dan het inschrijfformulier voor beginnerscursus / toneelschermen via mail naar secretaris@pallos.nl.

Twee maal per jaar worden er twee cursusgroepen van maximaal 12 deelnemers georganiseerd voor beginners cursus

De beginnerscursus van s.v. Pallós is gericht op volwassenen en biedt een eerste kennismaking met de schermsport. In de lessen over een periode van 3 maanden komen alle drie de schermwapens aan bod (sabel, degen, floret) en de cursus wordt afgesloten met een beginnerstoernooi. De kosten van de cursus is inclusief materiaalhuur gedurende de volledige cursus en een tijdelijk lidmaatschap bij de KNAS.


De cursus start tweemaal per jaar, in februari en september. Heeft u interesse in de cursus, wacht dan niet met mailen en laat u alvast op de interesselijst plaatsen. Er is een maximumaantal plekken en geïnteresseerden die zich eerder hebben aangemeld hebben een gegarandeerde plek in de volgende cursus.


NB De cursus toneelschermen wordt op dit moment niet aangeboden.


Introductie lessen

Heeft u interesse in één van onze introductie lessen? Stuur dan het inschrijfformulier voor introductie lessen via mail naar secrtaris@pallos.nl.

Voor de jeugd hebben we geen aparte introductiecursus. Wil je de sport uitproberen dan kan je kiezen voor de introductie lessen. Deze introductie lessen duren drie maanden. Gedurende deze drie maanden krijg je de indruk wat de sport inhoudt. Na deze periode kan je besluiten om lid te worden van de vereniging.
Deze introductie lessen worden op locatie in Galgenwaard en in ’t Zand Leidsche Rijn gegeven. Afhankelijk van de bezetting kan er bepaald worden op welke locatie de introductie lessen gevolgd dienen te worden. De kosten van de introductie lessen
zijn inclusief gebruik materiaal gedurende de volledige cursus en een tijdelijk lidmaatschap bij de KNAS.

Voor volwassen die de voorkeur hebben voor locatie ’t Zand Leidsche Rijn kunnen hier de introductie lessen volgen in plaats van de beginnerscursus. Dit is voorlopig maar op één wapen (floret).


Lidmaatschap stoppen

Wilt u uw lidmaatschap stopzetten dan kan dat slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (januari t/m december) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken
(voor 1 december). Het stopzetten van het lidmaatschap geschiedt met het formulier
Pallos stopzetten lidmaatschap. Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

Mail het opzeg formulier aan
secretaris@pallos.nl met een cc. naar de penningmeester@pallos.nl.

Stopzetten lidmaatschap link: Pallos stopzetten lidmaatschap formulier

TArieven

Ledencontributie

Jaarcontributie 2021*

s.v. Pallós** KNAS Totaal per maand

Volwassenen: EUR 183,00 EUR 60,80 EUR 243,80 EUR 20,30

Studenten: EUR 150,06 EUR 60,80 EUR 210,86 EUR 17,55
(** 18% korting)

Jeugd & Studenten tot 21: EUR 150,06 EUR 30,40 EUR 180,46 EUR 15,00
(** 18% korting)

Jeugd t/m 12: EUR 122,61 EUR 30,40 EUR 153,01 EUR 12,75
(** 33% korting)

* Jaarcontributie is inclusief bondsbijdrage en wordt in 12 termijnen geïncasseerd.

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de contributie (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de contributie volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.

Cursus / Introductie lessen

Deelname aan de beginnerscursus of introductie lessen kost €130,-

Donaties

Schermvereniging Pallós stelt alle donaties zeer op prijs.

Ons rekeningnummer is NL72 ABNA 0558 8794 11

Wilt u vaste donateur worden? Stuur een mail naar penningmeester@pallos.nl