Lidmaatschap stoppen


Jammer dat je je lidmaatschap van schermverenging Pallós wil beëindigen. Om je lidmaatschap te beëindigen dient er gebruikt te worden van het formulier Pallos stopzetten lidmaatschap en te mailen aan secretaris@pallos.nl met een cc. naar de penningmeester@pallos.nl. Na verwerking ontvang je een bevestiging en het formulier ondertekend retour.

Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via secretaris@pallos.nl of de penningmeester@pallos.nl.

Let op: opzeggen zonder formulier wordt niet gezien als een beëindiging van het lidmaatschap.


Wanneer wordt je opzegging verwerkt

Het lidmaatschap van Schermverenging wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar (januari – december) en geldt tot wederopzegging. Alle opzeggingen die wij vóór 1 december ontvangen, worden voor hetzelfde kalenderjaar verwerkt. Opzeggingen die op of ná 1 december bij ons binnenkomen, worden per 31 december van het daaropvolgende jaar beëindigd.

Hebben wij je beëindiging van het lidmaatschap voor 1 december ontvangen. Dan wordt je lidmaatschap per 31 december van het lopende jaar (boekjaar) beëindigd.

Schermverenging Pallós is een vereniging en mag je lidmaatschap daarom stilzwijgend verlengen. Dit is anders dan een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool of een internetprovider. Meer informatie hierover leest u op de website van de Consumentenbond.


Tijdelijke lidmaatschap

Bij Schermvereniging Pallós is er ook een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden, dit lidmaatschap eindigt automatisch. Dit lidmaatschap valt buiten het reguliere lidmaatschap en worden automatisch na de gecommuniceerde lidmaatschapsduur beëindigd. Hier hoeft je dus niets voor te doen. Uiteraard kunt je dit lidmaatschap ook verlengen naar een volledig (volwaardige) lidmaatschap van de vereniging.Mail het opzeg formulier aan
secretaris@pallos.nl met een cc. naar de penningmeester@pallos.nl.

Download link stopzetten lidmaatschap: Pallos stopzetten lidmaatschap formulier

Gebruik Adobe Acrobat® om het formulier in te vullen en te ondertekenen.