Lidmaatschap stoppen


Wilt u uw lidmaatschap stopzetten dan kan dat slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (januari t/m december) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken
(voor 1 december). Het stopzetten van het lidmaatschap geschiedt met het formulier
Pallos stopzetten lidmaatschap. Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

Mail het opzeg formulier aan
secretaris@pallos.nl met een cc. naar de penningmeester@pallos.nl.

Download link stopzetten lidmaatschap: Pallos stopzetten lidmaatschap formulier

Gebruik Adobe Acrobat® om het formulier in te vullen en te ondertekenen.