Lidmaatschap stoppen


Wilt u uw lidmaatschap stopzetten dan kan dat slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (januari t/m december) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken
(voor 1 december). Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Het stopzetten van het lidmaatschap geschiedt met het formulier Pallos stopzetten lidmaatschap. Berichten naar andere e-mailadressen, mondelinge mededelingen aan de trainers of medeschermers of anderszins worden nimmer als opzegging zodanig aangemerkt.

Mail het opzeg formulier aan
secretaris@pallos.nl met een cc. naar de penningmeester@pallos.nl.

Download link stopzetten lidmaatschap: Pallos stopzetten lidmaatschap formulier

Gebruik Adobe Acrobat® om het formulier in te vullen en te ondertekenen.