PROEFLESSEN/proef lidmaatschap


Heeft u interesse in het schermen? Stuur dan het inschrijfformulier voor proeflessen via mail naar secretaris@pallos.nl met c.c. naar de penningmeester@pallos.nl.

Wil je de sport uitproberen dan kan je kiezen voor de proeflessen. Deze proeflessen duren drie maanden. Gedurende deze drie maanden krijg je de indruk wat de sport inhoudt. Na deze periode kan je besluiten om lid te worden van de vereniging. Deze proeflessen worden op locatie in Galgenwaard en in ’t Zand Leidsche Rijn gegeven. Afhankelijk van de bezetting kan er bepaald worden op welke locatie de proeflessen gevolgd dienen te worden. De kosten van de proeflessen zijn inclusief gebruik materiaal gedurende de volledige cursus en een tijdelijk lidmaatschap bij de KNAS.

Voor volwassenen die de voorkeur hebben voor locatie ’t Zand Leidsche Rijn kunnen hier de proeflessen volgen in plaats van de beginnerscursus. Dit is voorlopig maar op één wapen (floret).

Heb je in het verleden al eens geschermd en je weet niet of het nog steeds iets voor je is dan kan je de proeflessen alleen op locatie Galgenwaard volgen. We gaan ervan uit dat je nog steeds je eigen scherm materiaal hebt.


De proefperiode van drie maanden stopt automatisch.
Na deze periode kan je besluiten om
lid te worden van de vereniging.


Gebruik Adobe Acrobat® om het formulier in te vullen en te ondertekenen.