(JEUGD) proef lidmaatschap

De plaatsen voor proeflidmaatschap JEUGD start September zit vol 

Eerst volgende start moment voor het proeflidmaatschap JEUGD is in
november

Heeft u interesse in het schermen? Stuur dan het inschrijfformulier voor het proeflidmaatschap via mail naar secretaris@pallos.nl met c.c. naar de penningmeester@pallos.nl.

Wil je de sport uitproberen dan kan je kiezen voor proeflidmaatschap. Dit proeflidmaatschap duurt drie maanden. Gedurende deze drie maanden krijg je de indruk wat de sport inhoudt. Het proeflidmaatschap eindigt automatisch zonder verdere verplichtingen.

Na deze periode kan je besluiten om lid te worden van de vereniging.

Het lidmaatschap start dan wel direct na het proeflidmaatschap periode!

De locaties zijn Galgenwaard en in ’t Zand Leidsche Rijn. Afhankelijk van de bezetting kan er bepaald worden op welke locatie de lessen gevolgd dienen te worden. De kosten van proeflidmaatschap is inclusief gebruik materiaal gedurende de volledige periode en een tijdelijk lidmaatschap bij de KNAS (Schermbond).

Voor volwassenen die de voorkeur hebben voor locatie ’t Zand Leidsche Rijn kunnen hier de proeflidmaatschap volgen in plaats van de beginnerscursus.

Dit is voorlopig maar op één wapen (floret).
We zijn aan het kijken of dit uitgebreid kan worden.


Voor de jeugd (op locatie Galgenwaard en Leidsche Rijn) en volwassenen (alleen op Leidsche Rijn) zijn er vier momenten dat gestart kan worden met een proeflidmaatschap. 

De start momenten zijn

Januari

Maart

September

November

Heb je in het verleden al eens geschermd en je weet niet of het nog steeds iets voor je is dan kan je het proeflidmaatschap alleen op locatie Galgenwaard volgen.
Er is beperkt materiaal aanwezig als dat nodig is.

De proefperiode van drie maanden stopt automatisch zonder verdere verplichtingen.
Na deze periode kan je besluiten om lid te worden van de vereniging.

Het lidmaatschap start dan wel direct na het proeflidmaatschap periode!


LET OP download het bestand fysiek op de PC en open het bestand NIET in Google Drive met Google documents het formulier werkt dan niet.


Download link inschrijfformulier:
Pallos inschrijfformulier Proeflidmaatschap

Optie 1 Gebruik Adobe Acrobat®  om het formulier in te vullen en te ondertekenen.
Optie 2 Selecteer de PDF rechter muisknop en selecteer je browser, bij voorkeur Microsoft Edge.
Optie 3 voor iOS gebruikers, download de file en open het met een pdf programma.