Tarieven

Ledencontributie

Jaarcontributie 2022: bedragen zijn inclusief bijdrage aan de KNAS*
Schermvereniging Pallós heeft een jaarcontributie dat in 12 termijnen wordt geïncasseerd. Indien je gedurende het jaar lid wordt betaal je het maandbedrag vanaf de maand van inschrijving tot einde jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengt tot wederopzegging. Voor de opzegging van het lidmaatschap gelden de reglementen van de statuten.

Tarieven 2022 Voorlopige tarieven 2023**

Totaal per jaar Per maand Totaal per jaar Per maand

Categorie A 21 jaar en ouder EUR 249,00 EUR 20,75 EUR 252,00 EUR 21,00

Categorie B 20 jaar en jonger of ingeschreven
zijn via een andere vereniging bij de KNAS
EUR 156,00 EUR 13,00 EUR 168,00 EUR 14,00

Categorie C studenten en studenten die
ingeschreven zijn via een andere vereniging bij de KNAS EUR 123.00 EUR 10,25 EUR 126.00 EUR 10,50
* KNAS bijdrage 2022 Senior EUR 61,60 Junior EUR 30,80
* * Exacte contributie tarieven 2023 worden pas in de AV oktober - november vastgesteld

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de contributie (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de contributie volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.
U-pas is niet van toepassing voor studenten.

Cursus / Proeflessen

Tarieven jaar 2022
Deelname aan de beginnerscursus
*:

Tarieven 2022 Voorlopige tarieven 2023***
Volwassen/Jeugd* EUR 140,00 EUR 150,00
Student EUR 56,00 EUR 57,00

Proeflessen duren drie maanden**:
Starten met proeflessen kunnen gedurende het gehele jaar in overleg met de trainer. De duur is drie maanden. Begin je in mei? Dan is het tot aan de zomerstop voor de duur van 2 maanden. Er wordt een evenredig bedrag verrekend, dat overeenkomt met twee maanden.


Tarieven 2022 Voorlopige tarieven 2023***

Categorie A 21 jaar en ouder EUR 99,00 EUR 101,00

Categorie B 20 jaar en jonger EUR 79,00 EUR 81,00

Categorie C Student EUR 30,00 EUR 30,00

* Beginnerscursus alleen op locatie Galgenwaard.
** Geldt voor locatie Galgenwaard & Leidsche Rijn. Voor locatie Leidsche Rijn alleen op floret. Voor de beste ervaring is de beginnerscursus op alle wapens de beste keuze.
Voor jeugd is er momenteel geen beginnerscursus, alleen de proeflessen.
*** Tarieven zijn aan de jaar contributie gekoppeld, exacte contributie tarieven 2023 worden pas in de AV oktober - november vastgesteld

Let op! Na de drie maanden ben je nog geen lid.

U-PAS
U-pas houders kunnen het budget van de U-pas gebruiken om de cursus of proeflessen (gedeeltelijk) te betalen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen de cursus of introductielessen volledig betalen met het budget. Boven de 18 jaar is het budget beperkt tot 120 euro.
U-pas is niet van toepassing voor studenten.