Lustrum 2022

We zijn dan 45 jaar.

Het jaar 2022 is een lustrumjaar voor schermvereniging Pallós. Om dit te vieren hebben we een tweetal activiteiten.

Clubkampieonschappen

De eerste activiteit is de clubkampioenschap met de hele vereniging bij elkaar met daar aansluitend een BBQ in het Maxima Park. Ouders van de jeugdigen zijn ook welkom.
De clubkampioenschap zal plaats gaan vinden op zaterdag 25 juni 2022 in sporthal de Sporthal De Paperclip.

  • Vanaf 10:00 kunnen we de zaal opbouwen.

  • Aanvang om 11:00 uur van de kampioenschap.

Locatie: Sporthal De Paperclip

Voor deze dag vragen we een kleine bijdrage van EUR 5,00 per persoon. Het maakt niet uit of je alleen naar de clubkampioenschap gaat of alleen naar de BBQ. Dit zal op de dag bij aanvang betaald kunnen worden. (Betaling alleen via pin)

Om alvast een overzicht te hebben wie er allemaal gaan komen vragen we jullie om het inschrijfformulier hieronder alvast in te vullen.
Inschrijfformulier clubkampioenschap & BBQ (invullen per deelnemer)

Bowlen

De tweede activiteit is bowlen met zijn allen. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 19 november 2022. Hiervoor moeten we nog een locatie kiezen waar we met jong en oud dit feest kunnen houden.
Op een latere momenten zal hier op deze site informatie komen. Zet de datum alvast in de agenda.

Betalings mogelijkheden

De betaling zal alleen via pin kunnen.